O projektu

Polazeći od svoje misije UNEKOOP želi da doprinese stvaranju ambijenta zasnovanog na principima održivog razvoja.Na tim principima baziran je i projekat ”BIOMASOM DO NISKOKARBONSKE CEMENTNE INDUSRTIJE”

Potreba ublažavanja negativnog uticaja na klimatske promene postaje pitanje opstanka čovečanstva, nameće se potreba da se na svim nivoima učine napori na prelazak na nisko-karbonska goriva.

Iz ovog proističe da je na cementnoj industriji velika odgovornost, jer mora da u skladu sa samoproklamovanim strateškim opredeljenjima (http://www.crh.com/sustainability/sustainability-in-crh/environment-climate-change) iznađe održiv balans između težnje za maksimizacijom profita i konkretnog doprinosa na smanjenjeu negativnog uticaja na klimu, životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Samo iskrenim pristupom zasnovanim na vidljivim potezima može da prevaziđe nepoverenje od strane lokalnog stanovništva i civilnog sektora.

Opšti cilj projekta je:

Manje emisije CO2 iz cementne industrije u funkciji ublažavanja negativnog uticaja na klimatske promene Specifični ciljevi projekta su:
  • Povećan nivo informacija o mogućnosti korišćenja biomase u cementnoj industriji („CRH Srbija“ doo)
  • Indentifikovane mogućnosti za snabdevanje biomasom iz lokalnih izvora, u funkciji stvaranja novih lanaca vrednosti radi ekonomskog jačanja lokalnog stanovništva.

Ovaj projekat je sastavni deo strateških aktivnosti UNEKOOP-a usmerenih na problematiku klimatskih promena i ostvarenja Ciljeva održivog razvoja UN. On predstavlja kontinuitet sa dosadašnjim aktivnostima na projektu „Ka većoj otpornosti na klimatske promene“ (klima.unecopn.org), Projekat doprinosi povećanju nivoa znanja i informisanosti proizvođača cementa u Srbiji o mogućnostima i pozitivnim efektima korišćenja biomase u energetskom miksu za potrebe proizvodnje cementa.